شرکت در بزرگترین نمایشگاه مواد عذایی دبی

شرکت تولیدی بازرگانی پارس محزون در اول حضور خود در بزرگترین نمایشگاه مواد غذایی دبی یا همان gulfood حضور موفق داشت