تولید دمنوش های گیاهی به صورت لیوانی

شرکت تولیدی بازرگانی پارس محزون برای اولین بار تولید دمنوش هاس گیاهی به صورت لیوانی در صورت کار خود قرار داده است