بادام سنگی

نمونه ای از بادام با پوست سخت می باشد .بیشتر مصرف بادام سنگی و مغز بادام سنگی در آجیل فروشی ها می باشد.و به دو صورت خام و نمک سود شده می باشد.

خواص بادام سنگی

روغن بادام مي توان رفع يبوست براي بچه ها استفاده كرد .بادام سينه را نرم مي كند .