قند زعفرانی

شرکت بازرگانی پارس محزون یکی از اولین شرکت هایی می باشد که صادرات قند زعفرانی با برند نفیس وارد بازرهای جهانی و از جمله کشور های حوزه خلیج فارس کرده است