زنجبیل

این گیاه ریشه ایی با خاصی فراوانی که دارد به طو.ر وسیع کشت و برداشت میشودجنس زنجبیل سرده‌ای از تیره زنجبیلیان

علفی ایستاده چندساله با حدود ۷۰ گونه بومی آسیای جنوب شرقی است با ساقه باریک و نی‌مانند و برگ‌های سرنیزه‌ای

سـبز براق که از زمین‌ساقه‌ای غده‌ای می‌رویند؛ گل‌های آنها سبز مایل به زرد با لبه‌ای ارغوانی و لکه‌های کرم‌رنـگ و گل‌آذین

مخروطی و کوچک و سنبله‌ای متراکم است که در تابستان از زمین ساقه بیرون می‌زند.

که شرکت بازرگانی پارس محزون یکی از شرکت های موفق در واردات این محصول پر ارزش غذایی و دارویی با برند MTC می باشد